طراحی فضاهای اضافی خانه (ستون وسطی)

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 0 دنیای مد
طراحی فضاهای اضافی خانه (ستون وسطی)

در بعضی از خانه‌ها ستون مزاحم وسط خانه قرار گرفته است که به‌هیچ‌عنوان قابلیت جابه‌جایی ندارد ضمنا در بعضی از خانه‌ها نیز بسیار هم مزاحم است و افراد با آن‌ها دچار مشکل می‌شوند، ستون مزاحم وسط خانه نه‌ تنها زیبایی و کاربردی برای خانه ندارد، بلکه در بعضی از موارد نمای بدی را هم برای خانه شما به دنبال دارد.