دانستنی ها

تعزیه خوانی محرم: اجرای نمایش مجلس دوطفلان حضرت زینب (س)

تعزیه خوانی محرم: اجرای نمایش مجلس دوطفلان حضرت زینب (س)

۲۳ تیر ۱۴۰۳ 0 عمومی
اجرای نمایش مجلس دوطفلان حضرت زینب (س)
ادامه مطلب
فال صوتی روزانه|پنج شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

فال صوتی روزانه|پنج شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

۱۴ تیر ۱۴۰۳ 0
فال صوتی پنج شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳
ادامه مطلب
چرا مقبره ابوعلی سينا ۱۲ ستون دارد ؟!

چرا مقبره ابوعلی سينا ۱۲ ستون دارد ؟!

۱۰ تیر ۱۴۰۳ 0
چرا مقبره بوعلي سينا 12ستون داره ؟!
ادامه مطلب
فال صوتی روزانه|شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

فال صوتی روزانه|شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

۰۹ تیر ۱۴۰۳ 0
فال روز شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۳
ادامه مطلب
فال صوتی روزانه|پنج شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

فال صوتی روزانه|پنج شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

۰۷ تیر ۱۴۰۳ 0
فال صوتی پنج شنبه ۷ تیرماه
ادامه مطلب
فال صوتی روزانه|چهارشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

فال صوتی روزانه|چهارشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

۰۶ تیر ۱۴۰۳ 0
فال صوتی روز چهارشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۳
ادامه مطلب
فال نوستراداموس | دوشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

فال نوستراداموس | دوشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۳| همه ماهها

۰۴ تیر ۱۴۰۳ 0
فال نوستراداموس دوشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۳
ادامه مطلب