هنگام مطالعه چه اتفاقی برای مغز شما می افتد؟

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ 0 عمومی
هنگام مطالعه چه اتفاقی برای مغز شما می افتد؟
خواندن یک فعالیت مفید است. ذهن ما هنگام مطالعه به روش های جذابی تغییر می کند و تکامل می یابد.
عمل خواندن ارتباط مغز ما را افزایش می دهد، ذهن ما را برای بهتر شدن تغییر می دهد، مهارت های شفقت ما را افزایش می دهد و حافظه ما را بهبود می بخشد.
وقتی می خوانیم، قشر پشتی و گیجگاهی چپ مغز ما فوراً هر کلمه نوشته شده را با معادل گفتاری خود مرتبط می کند.بخشی از مغز ما معنای یک کلمه را تجزیه و تحلیل می کند، در حالی که بخشی دیگر به آن اجازه می دهد کلمات را به طور خودکار تشخیص دهد.
اما خواندن بیش از حد نیز می تواند بهره وری مغز ما را از بین ببرد، به خصوص زمانی که معانی جدیدی ایجاد نمی شود.
از آنجایی که مغز معنا را دوست دارد، اطلاعاتی که می توانیم به تجربیات خود متصل کنیم بیشتر از آنچه که درک نکرده ایم باقی خواهد ماند.
هر کتاب دوستی می تواند به شما بگوید: غواصی در یک رمان عالی یا بهترین کتاب های تخیلی یک تجربه غوطه ور است که می تواند ذهن شما را با تصاویر، احساسات زنده کند و حتی حواس شما را تحریک کند. در خواندن، در واقع می توانید ساختار مغز خود را به طور فیزیکی تغییر دهید، و حتی مغز خود را فریب دهید تا فکر کند آنچه را که فقط در رمان خوانده اید تجربه کرده اید.

10 اتفاقی که هنگام مطالعه در ذهن شما اتفاق می افتد

  •  سبک های مختلف خواندن الگوهای متفاوتی را در مغز ایجاد می کند.
  • مطالعه ساختار مغز شما را به خوبی تغییر می دهد.
  • خواندن در مورد تجربیات تقریباً مشابه زندگی آنهاست.
  •  حتی بدون اینکه از شما خواسته شود، در ذهن خود عکس می سازید.
  •  زبان های جدید می توانند مغز شما را رشد دهند.
  •  کلام گفتاری می تواند مغز شما را به کار بیاندازد.
  • مطالعه عمیق باعث همدلی شما می شود
  • ساختار داستان مغز شما را تشویق می‌کند تا به ترتیب فکر کند و دامنه توجه شما را افزایش دهد.
  • مغز شما در هفت روز با خواندن کتاب های الکترونیکی سازگار می شود.
  • کتاب های الکترونیکی فاقد قابلیت ناوبری فضایی هستند. مشکلاتی که دانش‌آموزان با کتاب‌های الکترونیکی تجربه می‌کنند عبارتند از حواس‌پرتی، خستگی چشم، و ویژگی‌های ناوبری ناکافی، عدم دید کلی، و حاشیه‌نویسی ناکافی و عملکرد برجسته.